Čeští světciČeští světci


Zpracovala prof. Dr. Blanka Jeřábková

 
 


NEWS:
1.12. bohoslužba
 v kostele St. Stephan

 v 18:30 hodin


5.12. 2. Adventní neděle
 bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 10:00 hodin, slovensky

8.12. bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 18:30 hodin

12.12. 3. Adventní
 neděle

 bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 10 hodin

15.12. bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 18:30 hodin

18.12. Frankfurt
 (Kostel Herz Jezu

 Mathildenstr. 30)
 bohoslužba v 15:00 hod.

19.12. 4. Adventní
 neděle

 bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 10 hodin, slovensky

19.12. Stuttgart
Kostel St. Clemens
Lortzingstr. 21
bohoslužba ve 14:30 hod.

22.12. bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 18:30 hodin

24.12. Štědrý den
 půlnoční bohoslužba

 v kostele St. Stephan

 ve 23 hodin, slovensky

25.12. Boží hod
 vánoční

 bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 10 hodin

26.12. Svátek Svaté
 Rodiny
 bohoslužba v kostele
 St. Stephan
 v 10 hodin, slovensky

2.1. Norimberk-Fürth
Kostel Christkönig
Friedrich-Ebert-Straße 5
v 15:00 hodin


 
 
Misie Nemecko